PARTNERS


Partners i projektet är Mariehamns stad, Företagsam Skärgård, Bromarv Byaråd och Peterzens marina med Värmdö Kommun som samordnande partner.

Förutom partnerna så samfinansieras projektet av Region Stockholm, Länsstyrelsen i Stockholm, Ålands landsskapsregering samt Österåker och Norrtälje kommun.