PORT PERSONNEL


Information för hamnansvariga

Här hittar du som är ansvarig för en hamn viktig information om säkerhet, service och kundupplevelse. I utbildningssyfte presenteras här enkla medel för att uppnå en högre servicenivå i just er hamn, där personalens engagemang är en betydelsefull del i kundens upplevelse. Vad behöver ni göra för att bli ännu bättre på att ge service och på så sätt bli ännu mer framgångsrika? Resultatet kommer bli ett ökat förtroende och en stor trygghet för gäster som besöker hamnen.

Räddningsplan för hamnar i Seastop-projektet

Ladda ner räddningsplanen här