SEASTOP


Seastop är ett projekt som bedrevs 2018–2021 inom ramen för EU-programmet Central Baltic.

Genom projektet har investeringar gjorts i 18 små hamnar i Stockholms, Ålands och Åbolands skärgårdar.

Syftet med projektet var att utveckla små hamnar för att lyfta servicenivån, stödja turismen och därmed möjliggöra en levande skärgård. Typiska investeringar i hamnarna har varit nya flytbryggor, toaletter, duschar, bastu och avsaltningsanläggningar för havsvatten. Totalt har 400 nya båtplatser skapats, fördelat på de olika hamnarna.

Genom projektet har drygt 40 miljoner kronor investerats i hamnarna. Värmdö kommun har varit Lead partner för Seastop, med Mariehamns stad, Företagsam Skärgård, Bromarv Byaråd och Peterzens marina som projektpartners.

Förutom partnerna så samfinansieras projektet av Region Stockholm, Länsstyrelsen i Stockholm, Ålands landsskapsregering samt Österåker och Norrtälje kommun.

STOCKHOLMS, ÅLANDS OCH ÅBOLANDS SKÄRGÅRDAR