Modern Ports in Historic waters

Publicerad den 30 juni 2016

Projektet är nu presenterat för Ivo Volt på sekretariatet i Åbo. Vi har format ett material som lämpar sig för ansökan till i prioritet 3.2. Projektmedlemmar är just nu gästhamnarna från Möja, Nämdö, Svartsö och  Rödlöga i Stockhoms skärgård och Föglö, Lappo, Kökar, Jurmo på Åland samt sjökvarteret i Mariehamn. Flera hamnar kan ännu läggas till projektet. En webbsida med tillhörande projektdatabas och projektstyrningssystem är redan igång och hittas här  http://seastop.se . Lappo och Långvik är inlagda som första hamnar.

Första utlåtandet  var "very impessive" men nu skall organisationen ritas upp och tillsättas med personer samt även arbetssätt över hur rapporteroch pengar skall skötas. Undertecknad och Henri Tengvall har valt att inte överarbeta personerna i hamnarna nu under högsäsong då dessa har fullt upp och ordnat med möten och presentationer själva. Mer detaljer blir det i slutet på sommaren då projektet påbörjar in en mer detaljerad ansökan i EMS . Systemet för EU projekt ansökningar. Mer om detta snart!

Mats Örblom

← Tillbaka