Långviks inre hamn

Långviks inre hamn

Liten fiskehamn på Möjas nordöstra sida. Platser finns vid långa bryggan på vikens västra sida. Tillfällig förtöjning tillåten innanför ångbåtsbryggan för proviantering. Möja är en levande skärgårdsö med över 60 småföretag som sysslar med allt från båtbyggeri till sjukvårdsupplysning. Skärgårdsgalleriet i Långvik bedriver försäljning av konst, skärgårdsböcker samt hantverk.

Långvik innre före muddring Långvik innre muddring långvik inre efter Långvik inre före langviks-inre-logo