European Union Central Baltic

Seastop - för en levande skärgård

Seastop är ett projekt som bedrevs 2018–2021 inom ramen för EU-programmet Central Baltic. Genom projektet har investeringar gjorts i 18 små hamnar i Stockholms, Ålands och Åbolands skärgårdar. Syftet med projektet har varit att utveckla hamnarna för att lyfta servicenivån, stödja turismen och därmed möjliggöra en levande skärgård genom exempelvis nya flytbryggor, toaletter, duschar, bastu och avsaltningsanläggningar för havsvatten. Totalt har 400 nya båtplatser skapats, fördelat på de olika hamnarna. Läs mer >>