European Union Central Baltic

STOCKHOLMS, ÅLANDS OCH ÅBOLANDS SKÄRGÅRDAR
Syfte

Utveckling av 18 mindre hamnar i Stockholms, Ålands och Åbolands skärgårdar.


Läs mer
540 m

Projektet SEASTOP bygger totalt 540 meter flytbryggor i de 18 hamnarna.